به استناد تصويب نامه شماره 26886/ت45265/ه مورخه 16/2/91 هيئت محترم وزيران بخش زيركوه به شهرستان زيركوه ارتقاء يافته و در تاريخ 6/6/91 با معرفي فرماندار ، رسما فعاليت شهرستاني را آغاز كرده . اين شهرستان شامل 3بخش و 6دهستان مي باشد .

 بخشها عبارتند از 1 –مركزي 2- شاسكوه 3- زهان

دهستانها عبارتند از 1- زيركوه 2- پطرگان 3- شاسكوه 4- بهمن آباد 5- زهان 6 - افين.

مساحت : 8225 كيلومتر مربع .

 جمعيت : 41377 نفر

داراي 101 روستاي داراي جمعت 20خانوار به بالا  مي باشد.تاريخ : | | نویسنده : علی عسکری |
از دوستان علاقه مند به روزآوری این وبلاگ تقاضا می شود مطالب خود را به ایمیل مدیریت وبلاگ ارسال نمایند تا با نام خودشان منتشر شود.

با تشکرتاريخ : | | نویسنده : علی عسکری |
تاريخ : | | نویسنده : علی عسکری |

اولويت ها :

 

1ـ در زمينه فعاليت هاي اقتصادي ـ توليدي

 

1-1: كشاورزي و منابع طبيعي:

·        استفاده گسترده از سيستم هاي نوين آبياري (باراني و قطره اي ) ،بويژه در دشتهاي شاسكوه و شاهرخت.

·        توسعه كشت هاي گلخانه اي ( با توجه به گرمسير بودن منطقه) و تقويت آبخيزداري .

·        ايجاد مجتمع هاي زراعي ـ دامپروري

·        آمايش چراگاهها با هدف بهره برداري اوصولي از مراتع

·        گسترش سطح زير كشت محصولات خاص (زعفران ،زرشك،آلو ،پسته )

·        بر قراري رابطه مبادله علوفه و دام با كشور افغانستان به منظور بهره گيري متقابل  از توان و امكانات دو كشور

·        بيابان زدايي و گسترش درختكاري

·        توسعه كشت دانه هاي روغني

·        گسترش پرورش شترمرغ در منطقه

·        يكپارچه سازي اراضي و تقويت روحيه كار جمعي و مشاركت عمومي در فعاليتهاي اقتصادي ـ توليدي .

·        اعطاء مجوز حفر چاه  كشاورزي در حوزه آبريز دق پترگان كه شيب آن به سمت افغانستان است .

 

2-1: صنعت و معدن:

·        توسعه فعاليتهاي  اكتشافي  بمنظور بهره برداري از معادن موجود در منطقه

·        توسعه فعاليتهاي صنعتي تيپ كوچك در روستاها

·        توسعه صنايع واسطه اي با جهت گيري صادراتي به كشور افغانستان .

 

 

3-1:بازرگاني خارجي :

·        تجهيز بازارچه يزدان و ايجاد ظرفيت هاي ذخيره سازي و نگهداري كالا در جهت افزايش سطح مبادلات بازرگاني ج.ا.ا با كشور افغانستان

·        تسهيل امور مربوط به صادرات كالا و خدمات به كشور افغانستان

·        فعال سازي بخش تعاون خصوصاً شركت هاي تعاوني مرزنشينان در امر صدور كالا از مسير يزدان  .

 

2ـ در زمينه زير بناها :

 

·        تبديل راه ارتباطي يزدان ـ قاين ـ مشهد به بزرگراه

·        تقويت و تجهيز بازارچه مرزي

·        احداث راه آهن خواف ـ يزدانتاريخ : | | نویسنده : علی عسکری |

1. قرار گرفتن در مسير ارتباطي ايران ـ افغانستان ( حد فاصل ولايت هرات و فراه )و وجود بازارچه يزدان در اين بخش .

2.  امكان افزايش راندمان استفاده از مصرف آب در كشاورزي از طريق بهبود روشهاي آبياري

3.  امكان استفاده از انرژي خورشيدي وباد

4.  وجود اراضي وخاك مستعد براي كشاورزي و دامپروري

5.  موقعيت ممتاز در توليد برخي محصولات تجاري كه ارزش صادراتي و ارز آوري زيادي دارد از جمله زعفران، زرشك ، آلو، پسته، و ....

6.  جواني جمعيت و وجود ذخيره قابل ملاحظه نيروي انساني

 

 

تنگناها و محدوديتهاي اساسي شهرستان :

 

1.  دوري شهرستان از شبكه هاي عمده زيربنايي وخدماتي

2.  ناامني ها و شرارتهاي ناشي از حضور تردد افغاني در اين منطقه

3.  وجود پديده اعتياد ومواد مخدر

4.  قلت ميزان بارندگي وتبخير شديد و خشكساليهاي پي در پي

5.  كمبود نيروي انساني متخصص در بخشهاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي

6.  پايين بودن شاخص توسعه انساني در زمينه هاي سطح سواد، بهداشت، مهارت نيروي كار و ...

7.  عدم استقرار صنايع توليدي در اين شهرستان

8.  اعتبارات ناكافي در خصوص پروژه هاي عمراني ،صنعتي و كشاورزي

9.  بروز بلاياي طبيعي از قبيل طوفان ، سرما ، زلزله و

 تاريخ : | | نویسنده : علی عسکری |

« شهرستان زير كوه »

 

اين شهرستان در شرق قاين واقع شده است و داراي سه دهستان  شاسكوه به مركزيت( آبيز ) ، زيركوه به مركزيت (حاجي آباد) وپترگان به مركزيت ( شاهرخت ) مي باشد .

آبادي مسكوني ( واحد )

جمعيت ( نفر )

خانوار

مساحت ( km2 )

تقسيمات روستائي

11

8615

1962

1177

دهستان شاسكوه

39

12287

2611

1829

دهستان زيركوه

9

6115

1169

3421

دهستان پترگان

59

27017

5742

6427

بخش زير كوه

 

مرز با افغانستان :

طول مرز مشترك 116km و از طريق دهستان پترگان بوده و بازارچه يزدان در اين منطقه واقع است .

طول جاده هاي مرزي  151km  آسفالته مي باشد .

تمامي طول مرز مشترك را دشت تشكيل مي دهد .

 

مرزباني :

مرزباني درجه دو« يزدان » امنيت مرزها را بر عهده داشته و داراي 25 km عمق نوار مرز مي باشد .

 

بازارچه يزدان :

از لحاظ فرم معماري و حجم ساختمانهاي مورد استفاده ، شرايط مطلوبتري نسبت به ديگر بازرارچه ها دارد .

اين بازارچه در مجموع 027/0 ارزش ريالي و 014/0 ارزش وزني كل صادرات كشور را بخود اختصاص مي دهد. و در سال 1382 بيش از 25 ميليون دلار صادرات كالا به كشور افغانستان داشته است .مسير ارتباطي يزدان ـ قاين كه در نقطه تلاقي ولايات هرات و فراه افغانستان واقع گرديده ، بيشتر در ابعاد فرهنگي ، اجتماعي و سياسي حائز اهميت بوده و جنبه تجاري و اقتصادي چندان تأثيرگذاري ندارد .

 
موقعيت جغرافيايي : خراسان  ـ ايران

عرض جغرافيايي : 33 درجه، 23 دقيقه .

طول جغرافيايي :20 درجه، 60 دقيقه .

مساحت : 6428  كيلومتر مربع

فاصله مركز بخش از مرز مشترك : 85 كيلومتر

طول مرز مشترك با افغانستان : 116 كيلومتر

فاصله از مشهد: 450 كيلومتر

ارتفاع از سطح دريا : 1330متر

اقليم : دشت و كوهستان

نوع آب و هوا  : نيمه گرمسير

متوسط بارندگي : 150 ميلي متر

درجه حرارت ماكزيمم  : 38 درجه

درجه حرارت مينيمم : 10ـ درجه

 

 

 

 

تقسيمات كشوري :

تعداد  دهستان : 3 ( پترگان ـ زيركوه ـ شاسكوه )

 

گروههاي قومي ـ مذهبي :

جمعيت تشيع : 21441 نفر ( 80 % )

جمعيت تسنن : 5576 نفر ( 20 % )

 

 

 

جمعيت :

جمعيت اول سال 1383 : 27017 نفر

جمعيت مناطق شهري : 3861 نفر (3/14%  )

جمعيت مناطق روستايي : 23156 نفر (7/85% )

تعداد مردان : 13032 نفر (48% )

تعداد زنان : 13985 نفر (52% )

نرخ رشد جمعيت : 1/2 %

تعداد جوانان 16 30 سال : 8224 ( 5/30 %  كل جمعيت )

سالمندان بالاي 60 سال : 2891 ( 7/10 %  كل جمعيت )

جمعيت بالاي 10 سال  : 21272 نفر ( 79 %  كل جمعيت )

اشتغال :

جمعيت فعال بالاي 10 سال (شاغل و غير شاغل) : 10806 نفر ( 5/40 %  كل جمعيت )

*نرخ بيكاري  : 2/17 %  

*آمار ارائه شده بصورت نمونه گيري آماري تهيه و به كل آمار بخش تعميم گرديده و نتايج فوق استخراج شده است .

 

كشاورزي و دامداري :

سطح زير كشت آبي : 1800 هكتار

سطح زير كشت ديم : 1500 هكتار

ميزان توليد گندم در سال زراعي 81 ـ 82 : 5655 تن

تعداد دام موجود : 000/150 راس

 

صنعت :

تعداد كارگاه صنعتي : صفر

تعداد شاغلين بخش صنعت : صفر

 

راههاي ارتباطي :

طول راههاي آسفالته : 235 كيلومتر

طول راههاي شني : 565 كيلومتر

راه مرزي : 151 كيلومتر

 

آب :

چاه عميق : 87 حلقه

چاه نيمه عميق ......... حلقه

قنات : 144 رشته

چشمه : 25 حلقه

تعداد مشتركين آبفاي شهري: 1490

تعداد مشتركين آبفاي  روستايي :  4889

 

برق :

تعداد مشتركين شهري : 1300

تعداد مشتركين روستايي : 000/10

مشتركين بخش صنعت وكشاورزي : 66

تعداد چاههاي برق دار شده : 64 حلقه

 

مخابرات:

خطوط تلفن شهري 2000

خطوط تلفن روستايي : 1647

خطوط تلفن همراه : ...............

مراكز كم ظرفيت تلفن روستايي : 9

 

بهداشت ودرمان :

بيمارستان : ....... باب (......... تخت )

درمانگاه : 4 واحد

آزمايشگاه : …… واحد

داروخانه : 1 واحد 

خانه بهداشت : 17 واحد

تعداد پزشكان  عمومي : 5 نفر

تعداد متخصصين : ........ نفر

 

فرهنگي ورزشي :

كتابخانه : 1 واحد ( تعداد كتب : 3500 )

مركز فرهنگي هنري كانون : 1 واحد

سينما : .......... باب

مراكز ورزشي : 6000 متر مربع ( زمين ورزشي )

سالن ورزشي : 2 واحد ( حاجي آباد ـ آبيز )

 

آموزش وپرورش :

كودكستان : 4 واحد ( .......... كودك )

دبستانهاي دولتي : 64 باب ( 3948 دانش آموز )

مدارس راهنمايي : 15 باب ( 1597 دانش آموز )

دبيرستان : 6 باب ( 566 دانش آموز )

هنرستان : .......... باب ( .... دانش آموز )

مراكز پيش دانشگاهي : 2 واحد ( 99 دانش آموز )تاريخ : | | نویسنده : علی عسکری |تاريخ : | | نویسنده : علی عسکری |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.